0702-398916 info@viltochetikett.se

Instruktionsfilmer

Här hittar du filmer som förklarar hur du kan göra

Grillstyckning av kullting

Instruktionsfilm för paketering och etikettetering av rådjuskött
Instruktionsfilm över styckning av helt rådjur.

Instruktionsfilm för anatomisk styckning av baklår av rådjur.

Styckdelar från total styckning av rådjur

Här hittar du instruktionsfilmer för hur du kan använda våra viltetiketter samt hur styckning av vilt kan gå till.